Verhuizing naar het arrondissement Overijssel als Stagiaire

Wanneer u als stagiaire verhuist naar Overijssel vanuit een ander arrondissement en dus een andere patroon krijgt moeten vóórdat de wijziging in kan gaan de stage en de patroon worden goedgekeurd door de raad van de orde.
De procedure kan enige tijd in beslag nemen, dien het verzoek dus tijdig in.

Wanneer het verzoek niet is goedgekeurd op het moment dat het oude patronaat afloopt voldoet u niet aan de vereisten van artikel 9b lid 1 van de Advocatenwet. U mag dan geen advocatuurlijke werkzaamheden verrichten.

 

Stap 1   Aanvragen Formulieren

Stap 2   Indienen verzoek goedkeuring stage en beoogd patroon

Stap 3   Insturen inschrijfformulier, kopie ID en artikel 2 lid 6 verklaring

Stap 4   Beoordeling door de raad van de orde

Stap 5   Wijziging kantoorgegevens

Stap 6   Kennismaking raad van de orde

 

Stap 1   Aanvragen formulieren

U vraagt de onderstaande formulieren aan bij het bureau van de orde via bureau@orde-overijssel.

 • Formulier verzoek wijziging stage en beoogd patroon
 • Formulier aanvragen artikel 2 lid 6 verklaring
  Deze verklaring dient u aan te vragen bij het arrondissement waar u voor het laatst kantoor heeft gehouden.


Vermeld in de e-mail wanneer u wilt starten op uw nieuwe kantoor.

Wanneer het gaat om een buitenpatronaat, een stagiaire-ondernemer of een advocaat in dienst anders dan bij een advocatenkantoor (afdeling 5.5. van de Voda) moet u dit vermelden.

 

Stap 2   Indienen verzoek wijziging stage en beoogd patroon

U stuurt het formulier wijziging stage en beoogd patroon met bijlagen digitaal aan bureau@orde-overijssel.nl  vóór de datum die door het bureau is aangegeven in de mail bij het toesturen van de formulieren.

LET OP
:
  is het verzoek niet compleet, dan wordt het geretourneerd en niet beoordeeld.
Het verzoek moet persoonlijk worden ondertekend door stagiaire en patroon en vervolgens worden ingescand en digitaal ingezonden met als onderwerp van het bericht: verzoek wijziging stage en patroon mr.@.

Bij het verzoek moeten de volgende bijlagen worden gevoegd:

 • Instemming van beoogd patroon;
  Deze kan blijken door het mede ondertekenen van het verzoek
 • Certificaat patroonscursus
  Wanneer de cursus nog niet is gevolgd, volstaat bewijs van aanmelding
 • Kopie arbeidsovereenkomst en/of stage overeenkomst indien van toepassing
 • Begeleidingsplan

Relevante regelgeving en informatie:

Wanneer u bij uw oude patroon in loondienst was en bij uw nieuwe patroon werkzaam zult zijn als stagiaire-ondernemer moet u ook het volgende aanleveren:

 • Ondernemingsplan
 • Bewijs kredietfaciliteit
 • Kantoorhandboek
 • Polis of offerte arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Huurovereenkomst
 • Informatie over uw waarneming
 • Statuten stichting derdengelden en inschrijving KvK, overeenkomst stichting-kantoor (als van toepassing)
 • Polis of offerte beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Relevante regelgeving en informatie:
- Afdeling 6 en 7 van de Voda
- FAQ gewijzigde regelgeving derdengelden

Voor advocaat-stagiaires in dienst anders dan bij een advocatenkantoor tevens:

 • Professioneel statuut
 • Vrijwaringsverklaring

Relevante regelgeving
- Afdeling 5.5 van de Voda

Stap 3    insturen Curriculum Vitae (CV), kopie ID en artikel 2 lid 6 verklaring

U stuurt de volgende stukken digitaal aan het bureau van de orde bureau@orde-overijssel.nl

 • Curriculum Vitae (CV)
 • kopie legitimatiebewijs (met doorgehaald BSN nummer)
 • artikel 2 lid 6 verklaring
   

Stap 4   BEoordeling door de raad van de orde

De raad van de orde beoordeelt uw verzoek goedkeuring stage en patroon. U ontvangt hiervan bericht.

 

Stap 5   wijzigen kantoorgegevens

U wijzigt uw kantoorgegevens via Mijn Orde (inloggen met advocatenpas). Voor meer informatie klik hier.

 

Stap 6   Kennismaking met de raad van de orde

De raad van de orde stelt het op prijs om kennis met u te maken. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van het bureau van de orde.