Klachten over (personen werkzaam bij) de orde Overijssel

 

interne klachtenregeling

Iedereen die een klacht heeft over een gedraging van (personen, werkzaam bij) een bestuursorgaan van de Orde van Advocaten Overijssel, kan deze indienen bij het betreffende bestuursorgaan.
Dit kan zijn de deken, de raad van de orde of de jaarlijkse vergadering.

De klacht wordt afgehandeld volgens de interne klachtenregeling.

Indien de volgens de interne klachtenregeling afgehandelde klacht niet tot tevredenheid leidt, kan de klager zich wenden tot de Nationale Ombudsman, die in dezen een tweedelijnsvoorziening is.