Wet- en regelgeving

Op 1 januari 2015 is de Wet positie en toezicht advocatuur en de Verordening op de advocatuur in werking getreden. De Verordening op de advocatuur vervangt bestaande verordeningen, regelingen en reglementen.

Voor alle wet- en regelgeving die voor advocaten gelden zie bijgaande link

 

 

Basic Principles on the Role of Lawyers

In de VN Basic Principles on the Role of Lawyers worden op kernachtige wijze de internationale normen beschreven die zien op de belangrijkste aspecten van het recht op onafhankelijke juridische bijstand. Basic Principles on the Role of Lawyers