Een eigen kantoor beginnen, opgave nieuw kantoor

 

Opgave nieuw kantoor

In het kader van het toezicht dat de deken uitoefent dienen alle nieuwe kantoren een Opgave nieuw kantoor in te vullen. Door deze Opgave  nieuw kantoor krijgt de deken een goed beeld van de kantoororganisatie. Aan de hand van deze opgave  kan bovendien worden vast gesteld of aan de verordening wordt voldaan. 

Na aanmelding bij Beheer Advocaten Registratie (BAR) via Mijn Orde ontvangt u een nieuw BAR-kantoornummer. 
U krijgt in ieder geval een uitnodiging om de Opgave nieuw kantoor in te vullen als:

 • u een nieuw kantoor start;
 • uw kantoor verhuist naar een ander arrondissement;
 • uw kantoor van structuur verandert (zoals het openen van een nieuwe vestiging of het veranderen van de rechtsvorm).

Wanneer een bestaand kantoor zodanig van samenstelling verandert dat van een nieuw kantoor gesproken kan worden, dan kan de deken u verzoeken de stukken toe te zenden die horen bij een Opgave nieuw kantoor, ook wanneer u geen nieuw kantoornummer krijgt.

Digitaal

De Opgave nieuw kantoor is alleen digitaal beschikbaar. U ontvangt de uitnodiging automatisch per mail kort na de datum die u als startdatum van het kantoor aan BAR heeft doorgegeven. De uitnodiging voor de Opgave nieuw kantoor wordt verstuurd aan de advocaat die volgens onze gegevens kantoorbestuurder is.
De kantoorbestuurder:

 • vult de Opgave nieuw kantoor in namens alle bij het kantoor ingeschreven advocaten;
 • is gemachtigd om met de advocatenpas in te loggen;
 • kan één andere persoon machtigen om de Opgave  nieuw kantoor in te vullen via http://advocatenpas.advocatenorde.nl.
 • kan kantoorgegegevens bekijken en wijzigen via Mijn Orde .

 

Stukken t.b.v. Opgave startend kantoor

Afhankelijk van uw antwoorden zal u mogelijk gevraagd worden bijlagen mee te sturen met de Opgave startend kantoor:
Dit betreft in ieder geval:

 • Bewijs beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor alle werkzame advocaten inclusief verzekeringsvoorwaarden. Let ook op verzekering van het in- en uitlooprisico en van een eventuele nevenpraktijk;
 • Algemene voorwaarden;
 • Exemplaar briefpapier;
 • Geheimhoudingsregeling niet-advocaten;
 • Uittreksel Kamer van Koophandel van het kantoor;

 

Wanneer het kantoor een Stichting derdengelden ter beschikking heeft ook:

 • Uittreksel Kamer van Koophandel van de Stichting Derdengelden;
 • Statuten van de Stichting Derdengelden;
 • Overeenkomst kantoor – Stichting Derdengelden.

 

Voor een kantoor met 2 of meer advocaten, samenwerkingsverband tevens:

 • alle bescheiden en overeenkomsten met betrekking tot de organisatie van het kantoor en de samenwerking;
 • informatie op welke wijze wordt voldaan aan de verplichting uit art 7.4 tweede lid van de Verordening op de Advocatuur.

 

Voor advocaten in dienstbetrekking van niet advocaten tevens:

 • Professioneel statuut
 • Vrijwaringsverklaring

De deken beoordeelt de Opgave nieuw kantoor en de bijbehorende stukken en zal waar nodig aanvullende informatie opvragen, zoals bijvoorbeeld een ondernemingsplan.

Voor overige vragen met betrekking tot de Opgave nieuw kantoor kunt u contact opnemen met het bureau van de orde Overijssel.
 

Veel gestelde vragen

Ik heb als kantoorbestuurder een uitnodiging gekregen voor het invullen van de Opgave nieuw kantoor. Waarom sta ik bij de NOvA geregistreerd als kantoorbestuurder, en niet een andere advocaat van mijn kantoor?
Omdat u zich als eerste heeft gemeld bij BAR-beheer om ingeschreven te worden bij het nieuwe kantoor, bent u door de NOvA automatisch als kantoorbestuurder geregistreerd. Als u een andere advocaat van uw kantoor als kantoorbestuurder wilt laten registreren, dan kunt u dit wijzigen door een e-mail te sturen aan bar@advocatenorde.nl .

Ik heb als kantoorbestuurder een uitnodiging gekregen voor het invullen van de Opgave nieuw kantoor. Kan een andere advocaat van mijn kantoor de Opgave nieuw kantoor ook invullen?
Ja dat kan. U kunt een andere advocaat machtigen voor het invullen van de Opgave nieuw kantoor via http://advocatenpas.advocatenorde.nl. 

Ons kantoor heeft een uitnodiging ontvangen voor het invullen van de Opgave nieuw kantoor. Wij zijn een reeds bestaand kantoor, maar hebben alleen een naamswijziging ondergaan. Moet ons kantoor dan toch de Opgave nieuw kantoor invullen?
Een naamswijziging kan het resultaat zijn van een ingrijpende organisatorische wijziging. Dit is vanaf ‘de buitenkant’ niet te beoordelen. Daarom krijgt elk kantoor dat een naamswijziging heeft ondergaan een nieuw BAR-kantoornummer en daardoor een uitnodiging voor de Opgave nieuw kantoor. Mocht u van mening zijn dat het kantoor grotendeels hetzelfde is gebleven en u de opgave niet hoeft in te vullen, dan moet u hierover contact opnemen met het bureau van de orde in uw arrondissement.

Ik start binnenkort met een andere advocaat een nieuw kantoor. Wij hebben beide voor ons huidige kantoor de Opgave nieuw kantoor al een keer ingevuld. Moeten wij voor het nieuwe kantoor een Opgave nieuw kantoor invullen?
Ja, omdat u een nieuw kantoor start is sprake van een nieuwe organisatie. Het invullen van de Opgave nieuw kantoor is noodzakelijk, zodat de deken een beeld kan krijgen van de kantoororganisatie.

Ons kantoor is een bestaand kantoor en heeft een nevenvestiging geopend in een ander arrondissement. Wij hebben voor de nevenvestiging een uitnodiging ontvangen voor het invullen van de Opgave nieuw kantoor. Moet ons kantoor de Opgave nieuw kantoor voor de nevenvestiging invullen?
Voor de orde van advocaten in het arrondissement waar de nevenvestiging is geopend, is dit een ‘nieuw’ kantoor. Daarom dient u voor de nevenvestiging de Opgave nieuw kantoor in te vullen.
 

Aan wie moet ons kantoor de ingevulde Opgave nieuw kantoor toesturen?
Als u de Opgave nieuw kantoor heeft ingevuld, dan komt deze automatisch binnen bij de orde van advocaten van het arrondissement waar het nieuwe kantoor gevestigd is. De orde zal dan de opgave beoordelen.