Wijziging stage en patroon

Wanneer u als stagiaire een andere patroon krijgt, moet vóórdat de wijziging in kan gaan het verzoek wijziging van de stage en de patroon worden goedgekeurd door de raad van de orde.
Dit kan enige tijd in beslag nemen, dien het verzoek dus tijdig in.

Wanneer het verzoek niet is goedgekeurd op het moment dat het oude patronaat afloopt voldoet u niet aan de vereisten van artikel 9b lid 1 van de Advocatenwet. U mag dan geen advocatuurlijke werkzaamheden verrichten.

Een eventuele kantoorverplaatsing kunt u doorgeven via MijnOrde (inloggen met advocatenpas).
Voor meer informatie klik hier.

Voor informatie over verhuizing naar het arrondissement Overijssel klik hier.

Stap 1   Aanvragen Formulieren

Stap 2   Indienen verzoek wijziging stage en beoogd patroon

Stap 3   Beoordeling door de raad van de orde

 

Stap 1   Aanvragen formulieren

U vraagt het formulier Verzoek tot wijziging patroon aan bij het bureau van de orde via bureau@orde-overijssel.
Wanneer het gaat om een buitenpatronaat, een stagiaire-ondernemer of een advocaat in dienst anders dan bij een advocatenkantoor (afdeling 5.5. van de Voda) moet dit worden vermeld. Dit omdat het om een ander wijziging formulier gaat.

Het bureau zal u de formulieren toezenden en u nader berichten over de vervolgstappen.

 

Stap 2   Indienen verzoek wijziging stage en beoogd patroon

U stuurt het formulier verzoek wijziging stage en beoogd patroon met bijlagen digitaal aan bureau@orde-overijssel.nl  vóór de datum die door het bureau is aangegeven in de mail bij het toesturen van de formulieren.

LET OP
:
  is het verzoek niet compleet, dan wordt het geretourneerd en niet beoordeeld.
Het verzoek moet persoonlijk worden ondertekend door stagiaire en patroon en vervolgens worden ingescand en digitaal ingezonden met als onderwerp van het bericht: verzoek wijziging stage en patroon mr.@.

 

Bij het verzoek moeten de volgende bijlagen worden gevoegd:

 • Instemming van beoogd patroon
  Deze kan blijken door het mede ondertekenen van het verzoek
 • Certificaat patroonscursus
 • Kopie arbeidsovereenkomst en/of stage overeenkomst (indien van toepassing)
 • Begeleidingsplan

 

Wanneer u bij uw oude patroon in loondienst was en bij uw nieuwe patroon werkzaam zult zijn als stagiaire ondernemer moet tevens worden aangeleverd:

 • Ondernemingsplan
 • Bewijs kredietfaciliteit
 • Kantoorhandboek
 • Polis of offerte arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • Huurovereenkomst
 • Informatie over uw waarneming
 • Statuten stichting derdengelden en inschrijving KvK, overeenkomst stichting-kantoor (als van toepassing)
 • Polis of offerte beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Voor advocaat-stagiaires in dienst anders dan bij een advocatenkantoor tevens:

 • Professioneel statuut
 • Vrijwaringsverklaring

Stap 3 Beoordeling door de raad van de orde

De raad van de orde beoordeelt uw verzoek. U ontvangt hiervan bericht.