Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

De VOG wordt verstrekt door de Dienst JUSTIS/COVOG van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het COVOG beoordeelt aan de hand van een screeningsprofiel of strafbare feiten een belemmering (kunnen) vormen voor de afgifte van de VOG.

Voor beëdiging als advocaat geldt het specifieke screeningsprofiel voor juridische dienstverlening met een terugkijktermijn van 10 jaren in verband met de hoge mate van integriteit die aan een advocaat gesteld wordt.

Het verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag duurt twee tot maximaal vier weken.  Vraag de Verklaring Omtrent Gedrag dan ook ruim op tijd aan! De VOG mag ten tijde van het ingediende verzoek tot inschrijving niet ouder zijn dan 3 maanden en moet geadresseerd zijn op het huisadres waar verzoek(st)er op het moment van indienen staat ingeschreven.

Meer informatie vindt u op de website van: Dienst JUSTIS/COVOG. Op deze pagina staat onderaan het aanvraagformulier.

Vragen over invullen VOG

Vraag 2.1.
In laten vullen door uw organistie waar u kantoor gaat houden. Het kantoor wenst dat u beëdigd gaat worden.

Vraag 2.2.
Doel van de aanvraag= Werkrelatie
Functie = inschrijving als advocaat
Taakomschrijving= advocatuurlijke werkzaamheden

Vraag 2.4 Screeningsprofiel
aanvinken=Ja, ga door met vraag 2.4 a

Vraag 2.4 specifiek screeningsprofiel
aanvinken = nummer 55 Juridische dienstverlening

Vraag 2.5
Laten ondertekenen door uw advocatenkantoor / organisatie waar u kantoor gaat houden.