Samenstelling commissies

Overzicht Commissies  (eerstgenoemden zijn vertegenwoordiger in het hof-ressort overleg)

Contactpersonen Bestuursrecht
mw. mr. M. Bekooy, Deventer (contactpersoon raad van de orde)
mw. mr. E.S. Fikkert, Almelo
mw. mr. I.C. Dunhof-Lampe, Enschede
mw. mr. M.H. van der Linden, Almelo
mr. J. Oude Egbrink, Zwolle

Commissie ketenoverleg BOPZ
mr. A.C. Blankestijn, Hengelo (OV) (vertegenwoordiger raad van de orde)
mr. K.K.B. Kögging, Hengelo (OV)
mr. B.A.M. Oude Breuil, Enschede
mr. R.W. van Faassen, Zwolle
mw. mr. T.H. Westerhof-Dijkstra, Zwolle

Commissie Civiel/kanton
Mr. J.van Schendel, Enschede (vertegenwoordiger raad van de orde)
Mr. P.F. Schepel, Deventer
Mr. R.F.A. Rorink, Hardenberg
Mw. mr. M.E. Kikkert, Enschede
Mr. S. Erkel, Enschede

Commissie Insolventie
mr. R.J. van Betten, Zwolle (vertegenwoordiger raad van de orde)
mr. H.J.G.M. Te Woerd, Almelo, tevens vertegenwoordiger Hof-resort-overleg
mr. P.F. Schepel, Deventer, tevens vertegenwoordiger Hof-resort-overleg
mr. J.E. Eringa, Enschede

Commissie Personen en familierecht
Locatie Almelo:
mw. mr. B.E.A. Lamping, Almelo (vertegenwoordiger raad van de orde)
mw. mr. A.S.M. Zweerman- oude Breuil, Hengelo
mw. mr. A.M.C. de Vroet, Almelo

Locatie Zwolle:
mw. mr. E.M. Thoenes- van de Veen, Zwolle
mw. mr. T.H. Westerhof-Dijkstra, Zwolle

Commissie Strafrecht
mr. J. Vlug, Deventer (vertegenwoordiger raad van de orde)
mr. R. Oude Breuil, Almelo

Balieressortcommissie
mr. R.P. van Boven te Assen (voorzitter, commissie handelsrecht Noord-Nederland)
mr. H.J. Kastein te Zevenaar
mr. R.D. Lubach te Arnhem
mr. J. van Schendel te Enschede (RvdO Overijssel)
mr. S.W. Holterman te Utrecht (RvdO Midden-Nederland)