Beëdigingen Overijssel - Kennismaking- 2020

Datum:  5 augustus  2020
Aanvangstijd: 14:00
Locatie: Zwolle, kennismaking

 

Beëdigingen Overijssel - Kennismaking- Data najaarcyclus BA 2020

Let op: aanmelding voor de BA najaarcyclus 2020 is niet meer mogelijk.

Kennismaking Rechtbank en griffie:
Voor de geplande "feestelijke beëdigingen" zal er een kennismakingsbijeenkomst bij de Rechtbank zijn om. Het programma zal u t.z.t. worden toegezonden. Dit is tevens een verplicht onderdeel voor stagiaires.

Data Feestelijke beëdigingen
Voor de aankomende advocaat-stagiaires binnen het arrondissement Overijssel zijn onderstaand de enige opties in het najaar 2020. 

  • woensdag 5 augustus 2020 beëdigingszitting RB Overijssel, locatie Zwolle
  • woensdag 26 augustus 2020 beëdigingszitting RB Overijssel, locatie Almelo

De beëdigingszittingen bij de Rechtbank Overijssel beginnen zowel te Almelo als Zwolle om 16:00 uur.

Tussentijdse beëdiging
Een " tussentijdse beëdiging" is uitsluitend voor herintredende advocaat-stagiaires en herintredende advocaten mogelijk*. De datum hiervoor gaat i.o.m. de Rechtbank en kan pas worden aangevraagd door het bureau van de orde bij de Rechtbank indien alle stukken zijn beoordeeld en zijn goedgekeurd (danwel in een afrondende fase zitten).

Wij raden u aan het verzoek tot (her) inschrijving als advocaat 4 tot 6 weken voor de gewenste beëdigingsdatum in te zenden. Bij latere inzending kan de raad van de orde niet instaan voor tijdige behandeling van uw verzoek.

Vanwege Corona maatregelingen zal de verzochte “tussentijds beëdigingszitting” niet gecombineerd worden met een “feestelijke beëdigingszitting" van nieuwe stagiaires.

Terug naar het agenda-overzicht