Data voorjaar- en najaarcyclus BA 2020 & kennismaking & Feestelijke Beëdigingen Overijssel

Datum:  4 februari  2020
Aanvangstijd: 09:15

 

Data voor en najaarcyclus BA 2020 & Kennismaking & Feestelijke Beëdigingen Overijssel

Let op: aanmelden voor de BA voorjaarcyclus 2020 is niet meer mogelijk.

De uiterlijke sluitdatum voor de aanmelding BA najaarcyclus 2020 is 30 juni 2020, maar vanwege de verplichte kennismaking op 30 juni is het van belang de aanmeldfomulieren tijdig aan te vragen in iedergeval vóór 10 juni 2020.

Kennismakingsbijeenkomst raad van de orde
De kennismakingsbijeenkomst voor stagiaires met de raad van de orde Overijssel en voorzitters Jonge Balies is een verplicht onderdeel voor de aankomende stagiaires.

  • Voorjaarcyclus: Dinsdag 4 februari 2020 inloop 09:15 start 09:30 uur. De uitnodiging met locatie zal u t.z.t. worden toegezonden (bij een compleet ontvangen verzoek).
  • Najaarscyclus: Dinsdag 30 juni 2020 inloop 09:15 start 09:30 uur. De uitnodiging met locatie zal u t.z.t. worden toegezonden (bij een compleet ontvangen verzoek).

Kennismaking Rechtbank en griffie:
Voor de geplande "feestelijke beëdigingen" zal er een kennismakingsbijeenkomst bij de Rechtbank zijn om 13:00 uur. Het programma zal u t.z.t. worden toegezonden. Dit is tevens een verplicht onderdeel voor stagiaires.

Data Feestelijke beëdigingen
Voor de aankomende advocaat-stagiaires binnen het arrondissement Overijssel zijn onderstaand de enige opties. 

  • woensdag 12 februari 2020 beëdigingszitting RB Overijssel, locatie Almelo
  • woensdag 26 februari 2020 beëdigingszitting RB Overijssel, locatie Zwolle
  • woensdag 5 augustus 2020 beëdigingszitting RB Overijssel, locatie Zwolle
  • woensdag 26 augustus 2020 beëdigingszitting RB Overijssel, locatie Almelo

De beëdigingszittingen bij de Rechtbank Overijssel beginnen zowel te Almelo als Zwolle om 16:00 uur.
Indien u kantoor gaat houden in Almelo, dan kunt u ook beëdigd worden in Zwolle en andersom.

Tussentijdse beëdiging
Een " tussentijdse beëdiging" is uitsluitend voor herintredende advocaat-stagiaires en herintredende advocaten mogelijk*. De datum hiervoor gaat i.o.m. de Rechtbank en kan pas worden aangevraagd door het bureau van de orde bij de Rechtbank indien alle stukken zijn beoordeeld en zijn goedgekeurd (danwel in een afrondende fase zitten).
*Indien de verzochte “tussentijds beëdigingszitting” vlak  voor een "feestelijke beëdigingszitting" valt van nieuwe stagiaires, zal deze altijd worden gecombineerd! 

Onderaan de pagina kunt u via de link terugkeren naar de pagina waar u het laatst op heeft gekeken. Terug naar het agenda overzicht kan dus ook betekenen terug naar vorige pagina!

Terug naar het agenda-overzicht