Data najaarcyclus BA 2019 & Feestelijke Beëdigingen Overijssel

Datum: 15 mei  2019
Aanvangstijd: 12:15

  

Data najaarcyclus BA 2019 & Feestelijke Beëdigingen Overijssel

LET OP: aanmelding voor de najaarscyslus van de Beroepsopleiding Advocatuur 2019 is pas vanaf medio mei 2019 binnen het arrondissement Overijssel mogelijk. De sluitdatum is 30 juni 2019, maar vraag de fomulieren tijdig aan vóór 15 juni 2019.

Kennismakingsbijeenkomst voor stagiaires met de raad van de orde Overijssel.en voorzitters Jonge Balies

  • Dinsdag  9 juli 2019 om 12:15 uur incl. lunch. De uitnodiging met locatie zal u t.z.t. worden toegezonden
    Dit is een verplicht onderdeel voor de aankomende stagiaires.

Kennismaking Rechtbank en griffie:
Voor de geplande "feestelijke beëdigingen" zal er een kennismakingsbijeenkomst bij de Rechtbank zijn om 13:00 uur. Het programma zal u t.z.t. worden toegezonden. Dit is een verplicht onderdeel voor stagiaires.

De data van de feestelijke beëdigingen voor advocaat-stagiaires najaarcyclus 2019 zijn:

  • woensdag 17 juli 2019 beëdigingszitting RB Overijssel, locatie Almelo
  • woensdag 28 augustus 2019 beëdigingszitting RB Overijssel, locatie Zwolle

De beëdigingszittingen bij de Rechtbank Overijssel beginnen zowel te Almelo als Zwolle om 16:00 uur.
Indien u kantoor gaat houden in Almelo kunt u ook beëdigd worden in Zwolle en andersom.
Voor de najaarcyclus zijn dit de enige twee opties voor aankomende advocaat-stagiaires.

Een " tussentijdse beëdiging" is uitsluitend voor herintredende advocaat-stagiaires en herintredende advocaten mogelijk*. De datum hiervoor gaat i.o.m. de Rechtbank en kan pas worden aangevraagd door het bureau van de orde bij de Rechtbank indien alle stukken zijn beoordeeld en zijn goedgekeurd (danwel in een afrondende fase zitten).
*Indien de verzochte “tussentijds beëdigingszitting” vlak  voor een "feestelijke beëdigingszitting" valt van nieuwe stagiaires, zal deze altijd  worden gecombineerd! 

Onderaan de pagina kunt u via de link terugkeren naar de pagina waar u het laatst op heeft gekeken. Terug naar het agenda overzicht kan dus ook betekenen terug naar vorige pagina!

Terug naar het agenda-overzicht